Contact Us

Contact Us

Xinxiang Zesen Environmntal Protection Technology Co.,Ltd

Address:Biaonan Road, Fengquan Industrial Cluster District, Xinxiang City, Henan

Contact1:Huanyu Liu

Mobile1:+8615083137999

Contact2:Ying Li

Mobile2:+8615893802694

Contact3:zhixing hou

Mobile3:+8613101735000

E-mail:zsbzwallpaper@gmail.com

Xinxiang Zesen Environmntal Protection Technology Co.,Ltd

Xinxiang zesen Environmntal Protection Technology Co.ltd

Address:Biaonan Road, Fengquan Industrial Cluster District, Xinxiang City,Henan

Contact1:Huanyu Liu

Mobile1:+8615083137999  

Contact2:Ying Li

Mobile2:+8615893802694

Contact3:zhixing hou

Mobile3:+8613101735000

E-mail:zsbzwallpaper@gmail.com

Chinese Website:www.xxzstc.com